Utbyggnad av kontorslokaler


InterSystem fortsätter växa. Efter nyanställningar är kontor en bristvara, så nu bygger vi fler samt en ny möteslokal.

2017-03-30

Av: Roger Hultgren