High Speed

En vidareutveckling av vår basmaskin. Kontinuerlig vändning av produkterna och dubbla inmatningsbanor möjliggör höga kapaciteter, fortfarande med en yteffektiv lösning.


Utvecklingen går mot produktionslinjer med högre flöden och för att möta dessa krav har vi utvecklat ComPact HC. Högkapacitetspallastare för hantering av produktflöden på mellan 30-70 produkter/minut med höga krav på varsam hantering av produkten. ComPact HC bygger på erfarenhet från vår basmaskin men vi uppnår högre kapaciteter genom dubbla inmatningsbanor, kontinuerlig vändare samt ny inmatningsenhet. Fortsatt yteffektiv och operatörsvänlig.

Lactogal

Lactogal

Högkapacitetsfyllning för flaskor.

I samband med att Lactogal investerade i en ny högkapacitets fyllare för flaskor så fick InterSystem förtroendet att leverera sin nya högkapacitets pallastare Typ ComPact 128 HC. Maskinen hanterar ca 50-60 produktter/minut.