Inline

Flera singelmaskiner som kopplats samman med gemensamt bansystem för tompalls- och fullpallshantering. Möjliggör gemensam utrustning för pallmärkning och sträckfilmning till flera produktlinjer. Flexibel lösning som är enkel att bygga ut med ytterligare produktlinjer.


För samtidig palletering av flera produktlinjer ger detta koncept hög tillgänglighet då varje maskin har eget styrsystem och säkerhetsområde. Innebär en linje-oberoende palletering som möjliggör t ex serviceinsats på en maskin samtidigt som övriga är i full drift.

Med denna lösning kan man ha gemensam utrustning för tompalls- och fullpallshantering, sträckfilmning och produktmärkning.

CWK

CWK

Cwk producerar hudvårdsprodukter, dels sitt eget märke men även som private label.

Anläggningen består av 3 st Pallastare Typ ComPact 128 LF och har ett gemensamt system för försörjning av tompall. Fullpall matas ut på golvnivå och hämtas med ledstaplare eller handtruck. Maskinerna har ett system med rörliga spaltbildare vilket gör att man kan vara mycket flexibel när det gäller krav på pallmönster från olika kunder. Nya pallmönster lägger operatören själv in via InterCreate, InterSystems operatörs interface för att enkelt skapa nya eller anpassa befintliga mönster direkt i operatörspanelen.


Arla Foods

Arla Foods

Arla Foods Högelund tillverkar bland annat Castello Dana Blau i en modern fabrik på Jylland.

Under 2010 levererade vi 3 st pallastare Typ ComPact 128 LF med påmatande transportörer från förpackningshall ut till palletering i kyllager. Tompalls och fullpallshantering sker med förarlösa truckar och in och utmatning av pall sker från samma sida vilket möjliggör en kompakt lösning.     2012 fick vi förtroendet att leverera ytterligare 2 maskiner med påmatande system typ ImPulz 50.


Multon/Coca Cola

Multon/Coca Cola

Denna anläggningen är vår största när vi talar om en inline uppställning.

Första leveransen omfattade 12 pallastare Typ ComPact 128 LF i rostfritt utförande, tompalls samt fullpallssystem Typ ImPulz 80 och 3 st sträckfilmare. Efter 3 år kompletterade vi anläggningen med ytterligare 6 pallastare och en sträckfilmare. Totalt hanterar vi 18 linjer med ett gemensamt system för tompall och fullpall ut till lager.


Gambro

Gambro

Under 2011 levererade vi en ny palleterings lösning till Gambro. Anläggningen fungerar som en central palletering för 6 produktionslinjer och består av totalt 4 st Pallastare Typ ComPact 128 LF.

Systemet kan hantera 3 olika typer av pallar och tompalls och fullpallshantering sker med transfervagnar. I slutet av systemet förses pallarna med toppark och sträckfilmas för att sedan staplas 2 och 2 för buffertering. Det påmatande systemet är uppbyggt med kontinuerliga vertikaltransportörer Typ ImPulz 50 och lådorna matas sedan via lamellkedjetransportörer i taket fram till palletering.