Leasing


Nu kan vi erbjuda våra kunder ett förmånligt leasingalternativ från Nordea Finans, till våra produkter.

I prisexemplet nedan får du en uppfattning av hur din månadskostnad skulle kunna se ut.

Våra standardvillkor är 20 % av anskaffningsvärdet i förhöjd leasinghyra vilket blir månad 2, 60 mån leasingperiod och 10 % i restvärde. Förutsatt godkänd kreditprövning av Nordea Finans.


Prisexempel för ComPact 128 LV för leasingupplägg.

ComPact 128 LV  675 000:-
Pallmagasin samt pallplats för lastad pall 135 000:-
Årsservice inkl slitdelar, exkl resor (5x12 000kr)  60 000:-
Summa:  870 000:-



Betalplan för exemplet ovan Kronor
Ordinarie leasinghyra 60 mån 11 275:-
Den förhöjda leasinghyran period 2 185 275:-
Kalkylerat restvärde  87 000:-



Vår kontaktperson i dessa frågor är Johan From på Nordea Finans.




Nordea Finans
| Vendor Finance Nordea Finance Sweden
Tel: 010-1561578 | Mob: 070 681 37 21 | Fax: 042 17 21 09
E-post: johan.from@nordea.com
Hemsida: nordeafinans.se