Transportörer lättgods

Vår lösning för lättgodshantering. Flexibel och elegant design. Ramprofiler i aluminium/stål med unika infästningsspår för enklare fastsättning och kabeldragning. Finns även i rostfritt utförande för applikationer i våt miljö med höga krav på hygien och rengöring. Stort program av tillbehör.