Transportörer pallhantering

Komplett program för pallhantering med lastkapacitet upp till 1800 kg. Design och konsruktion som Impulz 50. Anpassat till de vanligaste pallformaten. Även rostfritt program för miljöer med höga krav på hygien och rengöring och vid applikationer i våt miljö. Stort program av tillbehör.