Examensarbete på InterSystem

Med jämna mellanrum tillhandahåller InterSystem projekt- eller examensarbete för högskolestudenter. Under vintern och våren har det åter varit dags och denna gång är det studenten Jim Hansson som läser sista året vid Luleås tekniska universitet. Jim pluggar sista terminen till civilingenjör inom maskinteknik och gör nu sitt examensarbete tillsammans med InterSystem.

Jims uppdrag var att utveckla en ny typ av remväxel till vårt system för lättgodshantering. Enheten skall växla ut gods från en rullbana i 90° vinkel till en anslutande transportör. En existerande lösning finns redan idag men Jims uppdrag var att tänka nytt och utveckla en ny teknisk lösning. Målsättningen var att hitta en helelektrisk produkt som prismässigt kan konkurrera med en pneumatisk pusher. Den nya remväxeln ska likt andra produkter från InterSystem vara moduluppbyggd och kunna anpassas till olika transportörsbredder samt olika antal remmar. Den skall även klara laster upp till 35kg och hantera produkter ner till 150x150mm.

 

Vi ställde några frågor till Jim om projektarbetet.

Hur är din generella känsla kring ditt examensarbete?

Jag tycker att det har varit ett väldigt kul examensarbete som verkligen har passat mig som konstruktör. Det roliga är att jag lyckats komma så pass långt att jag fått fram en fullt fungerande prototyp så att jag faktiskt kan se om det funkar som det är tänkt.  

Är du nöjd med resultatet?

Jag har faktiskt följt min ursprungliga tidplan och uppfyllt de mål som jag satt från början, så jag skulle säga att jag är nöjd med resultatet. Sen finns det alltid vissa fel som man inte är helt nöjd med men det är inget som har märkbart påverkat resultatet av examensarbetet.  

Vad har varit den största utmaningen?

Den största utmaningen i projektet har varit steget mellan den virtuella modellen i CAD till att tillverka och montera den fysiska prototypen. Det är enkelt att skapa en snygg modell virtuellt men när man tar med aspekter som hur delarna ska tillverkas samt hur den ska monteras så blir en simpel modell i CAD ganska snabbt avancerad.      

Hur hittade du InterSystem?

När jag letade efter examensarbete på nätet så på något sätt hittade jag en ledig tjänst som konstruktör på InterSystem. Jag hade aldrig hört talas om InterSystem innan men efter att jag hade kollat upp företaget så tyckte jag att det verkade som ett intressant företag. Jag skickade då in en spontanansökan vilket i sin tur ledde till det här examensarbetet.    

Hur ser din plan ut nu när skolan är slut?

Jag har faktiskt redan tacka ja till en tjänst här. Jag fick ett bra intryck av InterSystem som företag och dem verkade nöjda med mig och examensarbetet så det kändes ganska naturligt att påbörja sin karriär här.

 

Martin Samuelsson, handledare och teknisk chef på InterSystem,

Jim arbetade fram sex olika koncept som vi tillsammans utvärderade. En servicevänlig, helt elektrisk växel som drev både rem och lyftrörelse från samma motor blev förslaget vi ville jobba vidare med.

Trots att remväxel är en vanlig produkt som finns i många varianter, lyckades ändå Jim med hjälp av kreativt tänkande skapa ett nytt lovande koncept. De teoretiska uträkningarna stämde bra överens med prototypens slutresultat och vi avser att i någon form utveckla detta koncept vidare till en slutgiltig produkt.

Jims insats är vi väldigt nöjda med och som han själv skrev har han nu tackat ja till en anställning hos oss. Vi ser fram emot att fortsätta jobba ihop och välkomnar honom in i gänget.