Vår arbetsprocess

InterSystem erbjuder kompletta leveranser av palleterings- och transportsystem. Alla system projekteras, designas och konstrueras av oss. Du behöver bara en leverantör.

InterSystem WorkFlow

Strukturerad och smidig arbetsprocess för garanterat resultat.

1. Rådgivning

 • Analays av förutsättningar tillsammans med kund
 • Utvärdering av lösningar och teknik
 • Presentation av helhetslösning

2. Konstruktion

 • Projektgrupp
 • Dedikerad projektledare
 • Upprättande av tidplan
 • Övergripande lay-out
 • Avstämning med kund, projektmöte
 • Delkonstruktioner och framtagning av underlag för tillverkning och dokumentation
 • Avstämning med kund, projektmöte
 • In-house automationsresurs för val av automationslösning
 • Elprojektering/programmering
 • Riskanalys/säkerhetsutrustning

3. Produktion

 • Tillverkning
 • Delmontage
 • Montage och elinstallationer för enheter som skall provköras
 • Intern FAT
 • FAT med kund
 • Packning/leverans

4. Installation och drifttagning

 • Mekaniskt platsmontage
 • Elinstallation
 • Intern test
 • Driftsättning och teskörning
 • Utbildning av kundpersonal
 • Provdrift
 • SAT med kund
 • Produktionsstart
 • Dokumentation

5. Serviceavtal

 • InterService Basic
 • InterService Optimering
 • InterService Uppgradering
 • InterService Utbildning