InterSystem ställer in medverkan vid Interpack

Ursprungligen skulle Interpack genomförts i maj 2020 men sedan kom covid-19 pandemin över världen. Resultatet blev att mässan flyttades fram till februari/mars 2021 och detta beslut ligger fortfarande fast.

InterSystem har tagit beslutet att ställa in vårt medverkande vid Interpack 2021 p.g.a. den fortfarande pågående pandemin. Vi känner oss inte trygga nog för våra kunder, partners eller anställda för att genomföra mässan som planerat.

Istället ser vi fram emot Interpack 2023 och hoppas verkligen att vardagen då är mer normaliserad och mer passande för mässor.

 

Med vänliga hälsningar

Team InterSystem