Jubileumsmaskinen till Arla Foods Linköping

Arla Foods har alltid varit en viktig kund för InterSystem och är den slutkund som köpt flest pallastare genom åren. Mejeriet i Linköping är den Arla-anläggning med störst antal pallastare från InterSystem, totalt 14st. Under hösten har InterSystem levererat ytterligare en lastare till Arla Linköping och passande nog blev det jubileumsmaskinen nr.600 i ordningen. Maskinen är av typen ComPact 128L och är en del av en ny linje för bägare. Den nya utrustningen placerades i anslutning till den existerande centrala palleteringen, vilket gjorde att den kunde sammankopplas med det befintliga bansystemet för pallhantering.

Lars Hammarström är teknisk chef i Linköping.
– Vi har arbetat tillsammans med InterSystem i många år och vet vad vi får av dem, säger Lars. De har en fin maskin och ett professionellt team som vet hur vi vill ha det, avslutar Lars.

InterSystem grundades 1989 och har sedan starten haft fokus på att förse marknaden med driftsäkra och yteffektiva pallastare. Företaget har levererat över 600 maskiner varav drygt 2/3 har exporterats till kunder utanför Sverige.