100 pallelaster til Norge

InterSystem har nå levert pallelaster nr. 100 i Norge, maskinen ble levert til Lerum og er av typen ComPact 128L-MAX. Maskinen ble levert i sammenheng med at Lerum flyttet syltetøyproduksjonen etter nesten 100 år fra Sogndal til Kaupanger. Kurt Lerum var pådriver og hadde ansvar for prosjektet.
Lerum AS ble etablert på Sørheim 1907, lokalisert i Sogndal og drives i dag av 4’de generasjon Lerum. Bedriften er mest kjent for saft og syltetøy. Flyttingen var et omfattande prosjekt og en betydelig investering, men de er overbevist om at det måtte til for fortsatt å være en ledende leverandør av næringsmiddelprodukt til det norske markedet.
Lerum har lang og god erfaring med InterSystem, da de kjøpte sin første pallelaster fra dem i 1996. Totalt har Lerum kjøpt 4 stk. pallelaster fra InterSystem gjennom årene og den siste maskinen ble levert med system for å kunne legge mellomark på pallen.
Teknologien bak InterSystems palleteringsløsninger gjør det lett for operatørene å drifte anlegget. Anlegget er enkelt å starte og skifte mellom ulike produktertyper. Systemet er såpass enkelt at vi stort sett er selvhjulpene dersom det skulle oppstå stopp i maskinen sier Kurt.
Pallelasteren håndterer kartonger, trau med krympeplast og åpne trau. Det blir palletert på både europall og ½ pall. Selv om maskinen palleterer 35 kartonger pr. minutt, så jobber den i rolig takt. Kurt mener fordelen med InterSystems pallelaster er at produktene aldrig løftes, men hele tiden har bæring på undersiden, slik at det ikke er noe risiko for at produktet faller på gulvet. Leveransen og installasjonen ble fulgte til punkt og prikk. Lerum opplevde stor fleksibilitet fra InterSystem i leveransen og ved drift i ettertid.