Pallelastere erstatter Robot hos Tine Brumunddal

TINE har ved sitt meieri i Brumunddal oppgradert sin sentrale palletering. Det tidligere anlegget bestod av tre roboter som håndterte to linjer hver. I tre steg og på samme areal har InterSystem under det seneste år installert nye pallelastere for de seks produksjonslinjene. I hvert trinn har en robot blitt fjernet og erstattet med nytt utstyr, som også inkluderte nye palle- og produktbaner. Installasjonen skjedde i korte tidsvinduer da produksjonen ble stoppet, noe som gjorde at arbeidet ble utført non-stop med arbeidslag både dag og natt.

T.v. Ola Brånås, Bjørn Stian Ravna, Jan Haugen

Hos TINE har Ola Brånås vært ansvarlig for prosjektet, slik kommenterer han gjennomføringen.

 

«Vi hadde i hvert steg en tett fremdriftsplan med ca. 120 timer var tilgjengelig for å:

  • Rive eksisterende robotanlegg.
  • Tette hull i gulv og legge ny epoxy-topping
  • Installasjon, test og igangkjøring av nytt palleteringsanlegg.

 

Et tett samarbeid mellom TINE’s egne folk og Intersystems teknikere gjorde at fremdriftsplanen holdt. Søndag kveld kunne vi starte opp anlegget som vanlig med minimale oppstartsproblemer.

Prosjektet har gjort renhold og operatørvedlikehold enklere uten at omkringliggende anlegg blir påvirket.

Samarbeidet med Intersystem har vært utmerket. Intersystem har gjennom alle prosjektets 3 steg fremstått som løsningsorientert og vi har fått et moderne palleteringsanlegg vi kan leve med i mange år.»

 

InterSystem ble grunnlagt i 1989 og har siden da levert mer enn 120 pallelastere til det norske markedet. Utstyret er bygget og testet i Sør-Sverige og totalt har selskapet installert rundt 750 maskiner hvorav 65-70 % eksporteres utenfor Sverige. Prosjektene gjennomføres alltid med stort kundefokus, noe som gjenspeiles i et stort antall tilbakevendende kunder.

 

Jan Haugen er InterSystems representant i Norge og har vært ansvarlig for prosjektet i Brumunddal.

 

«Vi i Intersystem er stolte av å ha fått oppdraget med det nye palleteringsanlegget hos Tine Brumunddal. En stor takk til Tines folk i Brumunddal for godt samarbeid, som gjorde det mulig å montere og starte opp anlegget på så kort tid.»