Optimal palletering

I over 25 år har InterSystem vært en ledende aktør innen palletering av forbrukerartikler, med spesielt fokus på næringsmiddelindustrien. Vi har levert over 600 enheter til industrier på tre kontinenter. InterSystem er en trygg partner som tilbyr prosjektering fra pakkemaskin til lager, effektiv produksjon med korte ledetider, rask installasjon og idriftsetting. Vi tilbyr også support og opplæring for kundenes personale.

InterSystems utstyr er lett å sette opp og installere og er klart for utvidelse når produksjonen krever det. Våre pallastere er kompakte, plasseffektive og modulære, noe som gjør at de kan tilpasses til de fleste lokaler og pakkelinjer. De er også brukervennlige og driftssikre, noe som betyr et minimum av vedlikehold og reparasjoner.

Produktflyt som håndteres på pall, både i lager og distribusjon, krever en velfungerende palletering. Et palleteringssystem fra InterSystem holder hele veien, uansett om du velger Single, Inline, Multi eller ComPact Max.

I tillegg til pallastere produserer og leverer InterSystem også transportsystemer for lettgods og pallehåndtering, noe som gjør at vi kan tilby en komplett leveranse med et felles styringssystem.

Das Maskin

Et konsept for optimalisert palletering

Bli kjent med ”Das Maskin”, en kompakt modulbasert pallelaster fra InterSystem, svært arealeffektiv, brukervennlig og lett å bygge på og forfine.

Maskinkonseptet og dets programvare kan løse de fleste av palleterings utfordringene som oppstår i produksjonen av konsumentprodukter.

 

Universalmaskinen

palletering

Et moderne palleteringssystem kan håndtere hele produktstrømmen, fra emballasjelinjen til lageret. Det betyr att pallelasteren enkelt kan tilpasses og omstilles for både korte og lange serier og klarer nye forpakkningsmaterell, nye forpakkningsløsninger, nye behov og endret vareflyt.

InterSystems pallelaster er konstruert for å klare flere ulike typer av forpakkninger. Løsningen er blandt annet at vi ikke løfter produktene og att konstruksjonen tillater store avvikelser i produktenes mål og form. Pallelasteren kan derfor palettere radikalt ulike typer av forpakkninger helt uten omstillninger eller verktøysbytte og du kan gjøre produktbytte i et eksisterende system uten noen manuelle omstillninger.

Drømmemaskinen

Konseptet bak pallelasteren er smart, fleksibelt og mangesidig og klarer de fleste av de palleterings-
utfordringer som du kommer til å møte i en virksomhet med konsumentprodukter.
Pallelasteren utgår fra standardiserte modulmål, hvilket gjør att den er enkel å kombinere til nye konsept og løsninger. Selvom du starter med en frittstående maskin, har du derfor mulighet til i framtiden å forandre og komplettere når du behøver å gå over til flere linjer med ett inline- eller multikonsept. Fleksibilitet og arealeffektivitet er selve nøkkelfaktoren.

 

Fire oppstillninger – uendelige muligheter

Singel

Singel »

Frittstående maskin som oftest håndterer en enkelt produktlinje. Komplett enhet som oftest består av pallemagasin, produktbuffert, lastenhet samt palleplasser for ferdige paller.

 

Inline

Inline »

Flere singelmaskiner som kobles sammen med felles banesystem for tompall- og fullpallshåndtering. Muliggjør felles utstyr for pallemerkning og strekkfilmning til flere produktlinjer. Fleksibel løsning som er enkel å bygge ut med ytterligere produktlinjer.

 

Multi

Multi »

Bygger på samme teknikkløsning som singelmaskinen, men med integreret palleviklingssystem for palletering av 2-4 produktlinjer i felles maskin. Kostnadseffektiv løsning om man kan akseptere at en maskin håndterer flere linjer.

 

ComPact Max

ComPact Max »

En videreutvikling av vår basismaskin. Kontinuerlig vendning av produktene og dobble innmatningsbaner muliggjør høye kapasiteter, fortsatt med en arealeffektiv løsning.