Inline

Flere singelmaskiner som kobles sammen med felles banesystem for tompall- og fullpallshåndtering. Muliggjør felles utstyr for pallemerking og strekkfilming til flere produktlinjer.

Fleksibel løsning som er enkel å bygge ut med ytterligere produktlinjer. For samtidig palletering av flere produktlinjer gir dette konseptet høy tillgjenglighet da hver maskin har et eget styresystem og sikkerhetsområde. Dette innebærer en linje-uavhengig palletering som muliggjør f.eks. serviceinnsats på en maskin samtidig som øvrige maskiner er i full drift.

Med denne løsningen kan man ha felles utstyr for tompalls- og fullpallshåndtering, strekkfilmning og produktmerkning.

inline

 

 

Animering

Layouter

Ladda ner i .dwg-format.

Ladda ner layouter (.DWG)

 

Referenser

Sverige

Oatly, Landskrona

Som produsent av havrebaserte drikker og med tidligere erfaring av InterSystems palleteringsløsninger så har Oatly investert i et nytt palleteringsanlegg for 5 linjer. Anlegget bygger på 5 stk. ComPact 128 LF med felles system for tompall, 3 stk. ulike palletyper, og fullpallshåndtering samt strekkfilmning og pallmerkning.

Findus, Bjuv

Findus i Bjuv valgte vår Inline oppstilling med 6 stk. ComPact 128 LF for å få uavhengig palletering på respektive linje og en høy tilgjenglighet.
 Systemet har utstyr for palleoppretting, samt optisk pallekontroll.

Film

Lantmännen Unibake, Örebro

2013 søkte Lantmennen etter ny leverandør av palleteringsutstyr og valget fallt på InterSystem. Anlegget er anpasset for 3 stk. ulike palletyper og består av 4 stk. ComPact 128 LF samt 2 stk. strekkfilmere. All tompall- og fullpallshåndtering skjer på samme side av pallelasteren hvilket muliggjør enkel tilgang for operatører og gir en arealeffektiv løsning tilpasset lokalene.

Norge

Nortura, Tönsberg

Til Nortura i Tønsberg levererte vi i 2017 et komplett nytt anlegg som tar hånd om all palletering når man gikk fra returkasser til wa-kartong. Anlegget består av 4 stk. ComPact 128 LV samt 1 stk. ComPact 128 Multi. Totalt håndterer vi produkter fra 6 stk. produksjonslinjer. Strekkfilmning og pallemerkning er en integrert del av systemet. Ett omfattende transportsystem med vertikaltransportør håndterer godset fra forpakkningsmaskin til palletering.

Film