Multi

Bygger på samme teknikkløsning som singelmaskinen men med integreret palleveklingssystem for palletering av 2-4 produktlinjer i felles maskin. Kostnadseffektiv løsning om man kan akseptere at en maskin håndterer flere linjer.

Ved lave produktkapasiteter og flere linjer kan en multipallelaster være det rette alternativet. Her kan man palletere 2-4 linjer i en maskin med en areal- og kostnadseffektiv løsning. Systemet bygger på buffertering av produkter som tilsvarer 1-2 sjikt av hvert produkt, og når man har produkter av en sort som motsvarer ett sjikt så palleterer man dette. Ett pallehåndteringssystem besørger veksling til rett pall samt inn- og utmatning av tompall og respektive fullpall.

 

Animering

Layouter

Ladda ner i .dwg-format.

Ladda ner layouter (.DWG)

 

Referenser

Sverige

Guldfågel, Falkenberg

For å muliggjøre palletering av 3 stk. linjer i et lokale med begrenset areal så valgte man 1 stk. ComPact 128 LF och 1 stk. ComPact 128 Multi som kan håndtere 2 produktlinjer. I systemet inngår våre kontinuerlige vertikaltransportører som fører produkter opp i transportnivå for å sørge for bedre tilgang til maskinene.

Film

Tyskland

Apostel, Garbsen

Apostel, produsent av yoghurt og tzatziki produkter, har i 2017 investert i en ComPact 128 Multi. Denne maskinen kan håndtere 2 stk. produktlinjer samtidigt og gir en veldig arealeffektiv løsning til en rimelig investering. Transportsystemet for påmatende produkter og lastede paller er oppbygd av vårt eget bansystem, ImPulz50 respektiv ImPulz 80.

Apostel har også investert i en single maskin Type ComPact 128 LV tilpasset for palletering av spann, 3, 5 og 10 liter.