Partner för service och support i Tyskland

Tillsammans med det tyska automationsföretaget Anlagenbau Habeck GmbH kommer InterSystem att kunna erbjuda tyskspråkig support samt lokal service till kunder på den tyska marknaden. Habeck och InterSystem har arbetat tillsammans de senaste fem åren, främst inom driftsättning och support. Men nu tar de två företagen nästa steg i sitt samarbete.
– Vår intention är att erbjuda en effektiv support samt lokal service till våra befintliga och framtida kunder på den tyska marknaden, meddelar VD Erik Johnsson. Upplägget med Habeck avser även förstärka skälet till varför kunderna ska välja pallastare från oss, fortsätter Erik.
För tillfället sker det utbildning av personal från Habeck för att blir certifierade InterSystem tekniker.
– Planen är att ha allt förberedande arbete klart innan årsskiftet för att kunna erbjuda service på InterSystems utrustning i början av 2019, säger Till Habeck, ansvarig på Anlagenbau Habeck.