Serviceavtale

Vårt program for løpende service og vedlikehold, trimming av utstyr eller ombygging og teknikkoppgradering.

InterService Basic

Løpende service og vedlikehold. Forebyggende vedlikehold med vekt på sikkerhet. Kontinuerlige kontroller av alle funksjoner i anlegget av servicetekniker fra Intersystem.

InterService Optimering

Trimming av eksisterende utstyr. Tilleggsavtale til InterService Basic. Optimere kapasiteten og øke tilgjengligheten. Omfattende funksjonskontroll med sevicetekniker og ingeniørsressurs.

InterService Oppgradering

Ombyggning og ny teknikk. Økt produktivitet og lønnsomhet. Kontinuerlig oppgradering av eksisterende system.

 

Support/Service:

Swedish

English

German

Russian