Palletering med sjiktlaster

Robot- eller sjiktlasting? Et komplisert spørsmål med mange svar. Dette krever vurdering i hvert enkelt tilfelle, men de følgende kontrollspørsmål kan være hjelpsomme når man skal bestemme seg.

  • Krav til kapasitet?
  • Hvilke produkter/emballeringsalternativer kan bli aktuelle i fremtiden? WA-eske, åpen bakke, bakke med film, produkt filminnpakket på wellark, kun filminnpakket produkt, eske med lokk eller forpakning med vindu?
  • Kan det forekomme målavvik på produktene? Takhøyde?
  • Krav til gulv/innfesting, kan det kreve forsterkningsarbeid/-fundament? Kan det bli aktuelt å flytte utstyret i framtiden?
  • Vil man ha et linjeuavhengig utstyr eller kan man akseptere at flere linjer palleteres i en laster/robot? Hvordan vil tilgjengeligheten bli påvirket?
  • Kontaktoverflate for service?
  • Krav til operatørutdannelse/vedlikehold?
  • InterSystems sørger først og fremst for palletering med egenutviklede maskiner, og vi fokuserer på bruksområder og bransjer der vårt utstyr er konkurransedyktig når det gjelder egenskaper, effektiv ytelse og pris. Vi har til og med egenprodusert transportsystem for lett gods og pallehåndtering, og kan således tilby komplett levering med felles styresystem. Dette letter både service og kompletteringer i framtiden.
  • Ved robotpalletering kan vi tilby løsninger i samarbeid med markedsledende robotprodusenter som Kuka, Yaskawa, ABB og Kawasaki.

InterSystems innretning er først og fremst palletering med egenutviklet utstyr og vi fokuserer på applikasjoner og bransjer der vårt utstyr er konkurrensekraftig hva gjelder ytelse, arealeffektivitet og pris. Da vi også har egenproduserte transportsystemer både for lettgods og pallehåndtering kan vi tilby en komplett leveranse med felles styresystem hvilket underletter service og vedlikehold i framtiden.

Ved robotpalletering kan vi tilby løsninger i samarbeid med markedsledende robotprodusenter som Kuka, Yaskawa, ABB och Kawasaki.