Referanser

Palleterings- og transportsystemer for ledende produsenter av forbrukerprodukter. Verden over.

 

Single

Wernsing, Addrup-Essen, Tyskland

Wernsing foredler ulike typer av potet- og salatprodukter og har ett antall pallelastere av type ComPact 128 LV installert i sin produksjon i Addrup-Essen. Denne leveransen har integrert arkleggere samt helautomatiskt system for håndtering av tompall/fullpall.

Emmi, Emmen - Schweiz

Emmi AG har investert i 2 stk. ComPact 128 LV. En av maskinene er tilpasset for palletering av 3, 10 og 20 liters spann, men også 6×1 liter i trau.

Film

Pågen, Göteborg - Sverige

Vår første leveranse til Pågen består av en helautomatisk pallelaster type ComPact 128 LF. Pallelasteren har 2 stk. pallemagsin for håndtering av ulike palletyper. I maskinen palleteres også kartonger 600 x 400 med stablingstapper.

Kjeldsberg Kaffe, Trondheim - Norge

Til Kjeldberg Kaffe har vi levert 2 stk. ComPact 128 LV med pallemagasin der man henter ferdig pall med jekketralle. Mer ComPact kan det ikke bli!

Foodmark AB, Haning - Sweden

Vi har levert bøtter til Foodmark, som produserer forskjellige typer sauser og salater til både forbrukere og gatekjøkkenrestauranter. Pallelasteren håndterer skuffer på 5 og 10 liter og er utstyrt med arkutlegger og hannorientering for optimal palletering.

Film

Inline

CWK

Cwk produserer hudpleieprodukter, delvis sitt eget merke men også som private label.

 

Anlegget består av 3 stk. pallastere av Type ComPact 128 LF og har ett felles system for forsyning av tompall. Fullpall mates ut på gulvnivå og hentes med leddstablere eller jekketralle. Maskinene har ett system med beveglige spaltebildere hvilket gjør att man kan være veldig fleksible når det gjelder krav på pallmønster fra ulike kunder. Nye pallmønster legger operatøren selv inn via InterCreate, InterSystems operatørs interface for å enkelt skape nye eller anpassede befintlige mønster direkt i operatørspanelet.

Oatly, Landskrona

Som produsent av havrebaserte drikker og med tidligere erfaring av InterSystems palleteringsløsninger så har Oatly investert i et nytt palleteringsanlegg for 5 linjer. Anlegget bygger på 5 stk. ComPact 128 LF med felles system for tompall, 3 stk. ulike palletyper, og fullpallshåndtering samt strekkfilmning og pallmerkning.

Film

Findus, Bjuv

Findus i Bjuv valgte vår Inline oppstilling med 6 stk. ComPact 128 LF for å få uavhengig palletering på respektive linje og en høy tilgjenglighet.
Systemet har utstyr for palleoppretting, samt optisk pallekontroll.

Film

Lantmännen Unibake, Örebro

2013 søkte Lantmennen etter ny leverandør av palleteringsutstyr og valget fallt på InterSystem. Anlegget er anpasset for 3 stk. ulike palletyper og består av 4 stk. ComPact 128 LF samt 2 stk. strekkfilmere. All tompall- og fullpallshåndtering skjer på samme side av pallelasteren hvilket muliggjør enkel tilgang for operatører og gir en arealeffektiv løsning tilpasset lokalene.

Nortura, Tönsberg

Til Nortura i Tønsberg levererte vi i 2017 et komplett nytt anlegg som tar hånd om all palletering når man gikk fra returkasser til wa-kartong. Anlegget består av 4 stk. ComPact 128 LV samt 1 stk. ComPact 128 Multi. Totalt håndterer vi produkter fra 6 stk. produksjonslinjer. Strekkfilmning og pallemerkning er en integrert del av systemet. Ett omfattende transportsystem med vertikaltransportør håndterer godset fra forpakkningsmaskin til palletering.

Film

Gambro

Når Danish Crown bygde opp sitt nye anlegg i Jönköping var vi med å leverte utstyr for depalletering, nedstabling av tomkasser, samt oppstabling av lastede kasser.

 

Systemet kan håndtere 3 ulike typer av paller, og tompall- og fullpallshåndtering skjer med transfervogner. I slutten av systemet forses pallene med toppark og strekkfilmes for så å stables 2 og 2 før buffertering. Det påmatende systemet er oppbygd med kontinuerlige vertikaltransportører type ImPulz 50 og kassene mates så via lamellkjedetransportører i taket fram til palletering.

Film

Multon/Coca Cola

Denne installasjonen er vår største når det kommer til en inline-installasjon.

 

Første leveransen omfattet 12 pallastere Type ComPact 128 LF i rustfri
utførende, tompall samt fullpallssystem Type ImPulz 80 og 3 stk. strekkfilmere. Etter 3 år kompletterte vi anlegget med ytterligere 6 stk. pallastere og en strekkfilmer. Totalt håndterer vi 18 linjer med ett felles system for tompall og fullpall ut til lager.

Multi

Delica

Til Delica som pakker kaffe, te, nøtter og andre tørre produkter har InterSystem levert 5 stk. multipallelastere som hver for seg håndterer 2 stk. produktlinjer. Totalt håndterer man produkter fra 10 stk. produktlinjer.

 

Systemet har felles fullpall- og tompallshåndtering via vårt pallehåndteringssystem ImPulz 80 og i dette har vi integrert helautomatisk strekkfilming. Det påmatende systemet er oppbygd med vårt lettgodssystem ImPulz 50 med kontinuerlige vertikaltransportører, rullebaner og lamellkjedetransportører. Sorteringen før palleteringen skjer via skanner.

Film

Guldfågel, Falkenberg

For å muliggjøre palletering av 3 stk. linjer i et lokale med begrenset areal så valgte man 1 stk. ComPact 128 LF och 1 stk. ComPact 128 Multi som kan håndtere 2 produktlinjer. I systemet inngår våre kontinuerlige vertikaltransportører som fører produkter opp i transportnivå for å sørge for bedre tilgang til maskinene.

Film

Apostel, Garbsen

Apostel, produsent av yoghurt og tzatziki produkter, har i 2017 investert i en ComPact 128 Multi. Denne maskinen kan håndtere 2 stk. produktlinjer samtidigt og gir en veldig arealeffektiv løsning til en rimelig investering. Transportsystemet for påmatende produkter og lastede paller er oppbygd av vårt eget bansystem, ImPulz50 respektiv ImPulz 80.

Apostel har også investert i en single maskin Type ComPact 128 LV tilpasset for palletering av spann, 3, 5 og 10 liter.

Nordic Sea Winery

I Simrishamn har NSW bygget opp et moderne tappeanlegg for flasker og Bag in box.

 

InterSystem har levert produkttransportører mellom ulike fylle og forpakkningsmaskiner samt en Multipallaster for to produktlinjer. Pallasteren kan palletere på hel, halv samt kvartspall og håndterer både kartong og åpne trau. Etter pallasteren har vi leverert ett avansert system for strekkfilmning av samtlige palletyper hver for seg, men også felles på helpall.

Film

Spangler Candy

Spangler Candy er en av USA størrste produsenter av søtsaker, mest i form av kjærlighet på pinne.

 

I 2012 har vi levert 4 stk. Multi pallelastere type ComPact 121 LF som hver for seg håndterer to produktlinjer. Det finnes to tompallsmagasin for ulike palletyper, og mating av tompall til respektive maskin skjer via transfervogn. Håndteringen av fullpall skjer via transfervogn og rullebaner Type ImPulz 80 fram til eksisterende strekkfilmer. Det påmatende systemet er oppbygd med kontinuerlige vertikaltransportører og rullebaner Type ImPulz 50.

Compact Max

Arla Foods

Arla Foods Högelund produserer blant annet Castello Dana Blau i en moderne fabrikk på Jylland.
 

Under 2010 levererte vi 3 stk. pallelastere Type ComPact 128 LF med påmatende transportører fra forpakkningshall ut til palletering i kjølelager. Tompall- og fullpallshåndtering skjer med førerløse trucker. Inn og utmatning av pall skjer fra samme side på maskinen hvilket muliggjør en kompakt løsning. I 2012 fikk vi gleden av å ytterligere levere 2 stk. maskiner med påmatende system type ImPulz 50.

Film

Arla Foods, Esbjerg

Arla i Esbjerg har siden lang tid tilbake hatt utstyr i form av pallelastere fra InterSystem. I 2017 valgte de å investere i ytterligere 3 linjer fra InterSystem. Disse maskinene er utstyrte med 180 graders produktvendere, løft av pall i lasteposisjon, delt lastleggerbord samt kontinuerlig innmatningspusher for å møte kundens krav til kapasitet og fleksibilitet.

Binzagr CoRo, Jeddah

En av våre eldste kunder, Binzagr CoRo, har i 2017 bestilt ytterligere 2 stk. ComPact Max for å oppnå arealeffektiv palletering, ca. 4,7m2, med en produktkapasitet på opp til ca. 40 esker/min.

Totalt har Binzagr CoRo 15 stk. linjer som palleteres med utstyr fra InterSystem.

Orkla Foods, Örebro

I 2015 investerte Orkla i en palleteringslinje fra InterSystem for palletering av begere i trau. Pallelasteren, type ComPact Max, er utstyrt med 90 graders produktvendere, løft av pall i lasteposisjon samt kontinuerlig inmatningspusher. Tompall og fullpallshåndteringen skjer via AGV på 2 nivåer.

Arla Högelund, Högelund/Vojens

Arla Högelund produserer blåmuggost og en stor del går på eksport. InterSystem har levert 3 stk. pallelastere type ComPact Max som er utstyrt med kontinuerlig produktvendere, løft av pall i lasteposisjon samt kontinuerlig innmatningspusher. Tompall og fullpallshåndteringen skjer via AGV på 2 nivåer.

Lactogal

Høykapasitetsfyllning for flasker.

 

I samband med at Lactogal investerte i en ny høykapasitetsfyller for flasker så fikk InterSystem fortroendet å levere sin nye høykapasitets pallelastere Type ComPact 128 HC. Maskinen håndterer ca. 50-60 produkter/minut.

Film

SRS

Danish Crown

Når Danish Crown bygde opp sitt nye anlegg i Jönköping var vi med å leverte utstyr for depalletering, nedstabling av tomkasser, samt oppstabling av lastede kasser.