Vår arbeidsprossesser

InterSystem tilbyr komplette leveranser av palleterings- og transportsystem. Alle system projekteres, designes og konstrueres av oss. Du behøver bare en leverandør.

InterSystem WorkFlow

Strukturert og smidig arbeidsprosess for garanteret resultat.

1. Rådgivning

 • Analyse av forutsettninger sammen med kunde
 • Vurdering av løsninger og teknikk
 • Presentasjon av helhetsløsning

2. Konstruksjon

 • ProjektgruppeProjektgruppe
 • Dedikerte projektledere
 • Oppretting av tidsplan
 • Overgripende lay-out
 • Avstemning med kunde, projektmøte
 • Delkonstruksjoner og fremtagning av underlag for produksjon og dokumentasjon
 • Avstemning med kunde, projektmøte
 • In-house automasjonsressurs for valg av automasjonsløsning
 • Elprojektering/programmering
 • Risikoanalys/sikkerhetsutstyr

3. Produksjon

 • ProduksjonProduksjon
 • Delmontasje
 • Montasje og elinstallasjoner for enheter som skal prøvekjøres
 • Intern FAT
 • FAT med kunde
 • Pakking/leveranse

4. Installasjon og idriftsettelse

 • Mekanisk plassmontasje
 • Elinstallasjon
 • Intern test
 • Idriftsettelse og testkjøring
 • Opplæring av kundepersonell
 • Prøvedrift
 • SAT med kunde
 • Produksjonsstart
 • Dokumentasjon

5. Serviceavtale

 • InterService Basic
 • InterService Optimering
 • InterService Oppgradering
 • InterService Opplæring