Ytterligare kontorsplatser

InterSystem fortsätter växa och som en åtgärd för att skapa ytterligare plats har en kontorsmodul 10x10m placerats intill huvudfastigheten. Med denna provisoriska åtgärd kan vi ta in ytterligare 6-10 personer.