Ny order för palletering i Tyskland

InterSystem har vunnit en ny order för palletering till en kund i norra Tyskland. Den aktuella kunden är verksam inom livsmedelsbranschen och gör nu sin första affär med InterSystem.
Ordern avser en nyckelfärdig anläggning med två multi-pallastare som hanterar två linjer samtidigt, totalt alltså fyra produktionslinjer. Dessutom ingår fyra vertikaltransportörer, 50m produkttransportör, 100m palltransportör samt en sträckfilmare för färdig pall. Installationen påbörjas vecka 40 och genomförs i etapper för att flytta över existerande produktionslinjer med minimal driftstörning.
Ordern är gjord i samarbete med S+W Fördertechnik GmbH, som är säljpartner till InterSystem på den tyska marknaden.