Examensarbete på InterSystem

Examensarbete på InterSystem

Med jämna mellanrum tillhandahåller InterSystem projekt- eller examensarbete för högskolestudenter. Under vintern och våren har det åter varit dags och denna gång är det studenten Jim Hansson som läser sista året vid Luleås tekniska universitet. Jim pluggar sista terminen till civilingenjör inom maskinteknik och gör nu sitt examensarbete tillsammans med InterSystem. Jims uppdrag var att

Läs mer

Palletering till FoodMan i Norge

Palletering till FoodMan i Norge

InterSystem har i början av 2020 levererat en ny pallastare till FoodMan AS produktionsanläggning i Aurskog, 4 mil utanför Oslo. FoodMan skräddarsyr produkter bland annat inom nötter och snacks. Levererad pallastare är av typen ”multi” med hög produktinmatning i två nivåer som tillsammans med transportörer och pallmagasin integrerats med befintlig anläggning. Jan E. Granli, Prosjektleder

Läs mer

Ny order för palletering i Tyskland

Ny order för palletering i Tyskland

InterSystem har vunnit en ny order för palletering till en kund i norra Tyskland. Den aktuella kunden är verksam inom livsmedelsbranschen och gör nu sin första affär med InterSystem. Ordern avser en nyckelfärdig anläggning med två multi-pallastare som hanterar två linjer samtidigt, totalt alltså fyra produktionslinjer. Dessutom ingår fyra vertikaltransportörer, 50m produkttransportör, 100m palltransportör samt

Läs mer

Interpack flyttas fram

Interpack flyttas fram

InterSystem har satsat stort inför Interpack i Düsseldorf, en av världens största packmässor. Men p.g.a. coronaviruset flyttas nu mässan fram till februari 2021. InterSystem anser att det är ett bra beslut och ser fram emot en välbesökt mässa nästa år.

Palletering till Cleano Production

Palletering till Cleano Production

I byn Älgarås i norra Västergötland ligger kemiföretaget Cleano Production. Företaget är specialister på utveckling och produktion av hygien- och rengöringsprodukter och tillverkar flera av de mest kända produkterna på marknaden. Under hösten har Cleano byggt en ny lagerbyggnad där även produktionsflödet från två linjer skall packas, palleteras och sträckfilmas. InterSystem fick uppdraget att leverera

Läs mer

Interpack 2020

Interpack 2020

Den 7-13 maj är det åter dags för mässan Interpack och som vanligt är InterSystem på plats i Düsseldorf.   Vår monter finner ni i hall 12 och denna gång kommer vi att visa en pallastare med hög produktinmatning och pallyft. Lika yteffektiv som tidigare men med betydligt högre kapacitet. Vi kommer även visa vårt

Läs mer

Tack för det gångna året

Tack för det gångna året

Vi ser tillbaka på ännu ett lyckosamt år med mängder av projekt och leveranser. InterSystem fortsätter växa och för fjärde året i rad ökar vi i omsättning. Vi fortsätter leverera pallastare i hög takt där merparten har installerats till kunder i Skandinavien och Tyskland. Trenden med ökat antal projekt inom e-handeln håller också i sig

Läs mer

InterSystem vinner order till Orkla

InterSystem vinner order till Orkla

Orkla investerar i en nytt system för palletering vid sin anläggning i Falun. Fabriken är en del av Orkla Home & Personal Care och är Nordens ledande leverantör av hygienprodukter. Uppdraget att leverera det nya systemet har gått till InterSystem och avser fyra pallastare, produkttransportörer, gemensamt bansystem för pallhantering samt sträckfilmning med automatiskt byte av

Läs mer

Ny leverans till Arla Foods

Ny leverans till Arla Foods

Arla Foods investerar i ny utrustning till deras mejeri i Jönköping och då även tre nya pallastare från InterSystem. Pallastarna är av typen ComPact 128LV med låg produktinmatning och levereras i ett system med pallmagasin och integrerad sträckfilmare. De tre nya maskinerna kompletterar en tidigare levererad pallastare som installerades 2017. Totalt sett har InterSystem levererat

Läs mer