Smart säkerhetslösning

Vi har över en tid jobbat för att uppgradera vår säkerhet för att bl.a. följa nya EN-ISO 14119. Under en längre tid har vi använt oss av SICK AB för våra säkerhetslösningar och fortsätter nu att utnyttja deras flexibla lösningar. Vi använder FlexiSoft som hjärna, flexiloop som nervtrådar samt RE1 säker magnetbrytare som känsel. Kommunikation

Läs mer

Ny hanteringsutrustning för SRS lådor

InterSystem har sedan 2004 levererat utrustning för hantering av Svenska Retursystems lådor och pallar. Utrustningen har bestått av: – Depalletering av staplar från pall – Nedstapling av lådor och transport till packarbetsplatser – Uppstapling efter packning – Palletering Vi har nu tagit nästa steg och tagit fram en ny enhet för upp och nedstapling av

Läs mer

Utbyggnad av produktionslokaler

Ökad efterfrågan på våra palleteringssystem leder till utbyggnad av våra produktionslokaler. Med vår nya del har vi expanderat produktionsytan med ca 570 kvadratmeter och står redo för ännu större utmaningar. Nu är fastighetsdelen av utbyggnaden klar, återstår att flytta klart internt. Helt färdiga beräknar vi vara i månadsskiftet juni/juli.

Scanpack 2015

InterSystem ställer ut på Scanpack 2015 den 20-23 oktober. Scanpack är norra Europas största förpackningsmässa, och hålls i Svenska mässan Göteborg. I vår monter visar vi marknadens mest konkurrenskraftiga pallastare ComPact 128L i drift, samt demonstrerar vårt nyutvecklade användargränssnitt. Ni finner även information kring vårt kompletta transportsystem för lättgods och pallhantering. Välkommen till monter nr.

Läs mer