Order på två pallastarsystem till Emmi AG i Schweiz

December 2015 fick InterSystem order på leverans av 2 st pallastarsystem till Emmi AG. Leverans och installation har genomförts under våren 2016.

Leveransen omfattat bland annat vår nyutvecklade hinklastare som bygger på vår beprövade grundmodell ComPact 128. Samma maskin hanterar i denna applikation 3, 10 och 20 L hinkar men även 6 x 1 L i öppet tråg.

Systemet är uppbyggt kring InterSystems grundmoduler som i detta fall omfattar formatkontroll, vändenhet, lastenhet, pallmagasin samt arkläggare. Arkläggaren placerar såväl bottenark som mellanläggsark.

Operatören har tillgång till vårt nya HMI för enkelt handhavande av anläggningen och produktionsrapportering.

InterSystem AB utvecklar och producerar materialhanteringsutrustning för effektiv palletering, främst mot tillverkare av konsumtionsvaror i Europa.