Pallastaranläggning till SIA Glass AB

InterSystem har under våren 2016 levererat en Pallastaranläggning till SIA Glass AB i Slöinge (Falkenberg).

Leveransen består av en ComPact Singelpallastare och en ComPact Multipallastare med två vertikala inmatningsnivåer, tillsammans med påmatande banor och pallhanteringsystem.