Optimal palletering

De flesta tillverkare med höga produktflöden hanterar i regel sina produkter på pall, i lager och distribution. Det gör palletering till en kritisk fråga.

Utrustningen ska vara lätt att sätta upp och enkel att anpassa när förutsättningarna ändras. I övrigt ska den helst bara märkas genom att fungera, år ut och år in och med ett minimum av service, underhåll och reparationer.

Detta är lika sant i dag som för 25 år sedan, när vi bestämde oss för att en gång för alla skapa den perfekta pallastaren. Redan från början satsade vi på den internationella marknaden och i synnerhet på livsmedelsindustrin, eftersom det är där som utmaningarna är som störst.

I dag är InterSystems kompakta, moduluppbyggda pallastare en självklar del av yteffektiva, användarvänliga och driftsäkra palleteringssystem i hela världen. Hittills har vi levererat ca 600 enheter till kunder på tre kontinenter. Alla har de det gemensamt att de ser InterSystem som en trygg partner, som erbjuder projektering från förpackningsmaskin till lager, effektiv tillverkning med korta ledtider, snabb installation och drifttagning, samt utbildning av kundens personal.

Systemen byggs upp och integreras med våra egna transportlösningar och styrsystem, vilket ger kunden en samlad kontaktyta för framtida förändringar och service.

Das Maskin

Ett koncept för optimerad palletering

Lär känna ”Das Maskin”, en kompakt moduluppbyggd pallastare från InterSystem, yteffektiv, användarvänliga och enkel att bygga på och förfina.

Maskinkonceptet och dess mjukvara kan lösa dom flesta av de palleterings utmaningar som förekommer i en verksamhet med tillverkning av konsumentprodukter.

 

Universalmaskinen
Drömmaskinen

 

Fyra uppställningar – oändliga möjligheter

Singel

Single »

Fristående maskin som oftast hanterar ett enstaka produktflöde. Komplett enhet som oftast består av pallmagasin, produktbuffert, lastenhet samt pallplatser för färdig pall.

 

Inline

Inline »

Flera singelmaskiner som kopplats samman med gemensamt bansystem för tompalls- och fullpallshantering. Möjliggör gemensam utrustning för pallmärkning och sträckfilmning till flera produktlinjer. Flexibel lösning som är enkel att bygga ut med ytterligare produktlinjer.

 

Multi

Multi »

Bygger på samma tekniklösning som singelmaskinen men med integrerat pallväxlingssystem för palletering av 2-4 produktlinjer i gemensam maskin. Kostnadseffektiv lösning om man kan acceptera att en maskin täcker flera linjer.

 

ComPact Max

ComPact Max »

En vidareutveckling av vår basmaskin. Kontinuerlig vändning av produkterna och dubbla inmatningsbanor möjliggör höga kapaciteter, fortfarande med en yteffektiv lösning.