Benstödsplacering

Om benstöd ITBG 80- ej är monterade i transportör vid levereras: Se diagram för benstödsplacering. Vid inställning av ITBG 80- benstöd skall transportören vara obelastad och säkrad i höjdled. Kontrollera att banans ramverk inte skevar.

Ritning:

benstoedsplacering_notypename_blueprint