Fast stopp IRFS 50

Fast Stopp IRFS 50 finns i två olika varianter. (IRFS 50-01 samt IRFS 50-02) Produkterna ingår i ImPulz 50 familjen.

Användning

IRFS 50 används för en fast positionering av gods i hämta eller lämna läge.