Smart säkerhetslösning

Vi har över en tid jobbat för att uppgradera vår säkerhet för att bl.a. följa nya EN-ISO 14119. Under en längre tid har vi använt oss av SICK AB för våra säkerhetslösningar och fortsätter nu att utnyttja deras flexibla lösningar. Vi använder FlexiSoft som hjärna, flexiloop som nervtrådar samt RE1 säker magnetbrytare som känsel. Kommunikation med maskinens HMI för enkel information till operatören går via deras Profinet gateway.

Vi har ett utvecklat samarbete med SICK AB vilket speglar sig i artikeln i deras senaste utskick.

Smart säkerhetslösning när InterSystem bygger palleteringssystem