Stor efterfrågan på InterSystems pallastare

Det är verkligen full fart i InterSystems produktion av pallastare! Från nyår 2017 fram till sommaren ska 19 maskiner levereras till olika kunder inom Europa. Av dessa hamnar 8st i Norge, 5st i Sverige, 3st till Tyskland samt en vardera till England, Holland och Ryssland. Några av dem är en del av större system med flera linjer, andra levereras som singelmaskiner för bara en linje.