Support

Teknisk support både vad avser mekanik och automation samt reservdelar och utbildning. Kunder med service avtal har förtur och prioriteras. Ombyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar, kan tex avse kapacitetshöjande åtgärder eller byte till nya förbättrade lösningar.

Utbildning av operatörer och servicepersonal för att säkerställa hög tillgänglighet och säker hantering av utrustningen.

Kundsupport

intersystem support kontakt

Teknisk support för befintliga anläggningar. Mekanik- och automationsresurs.
Som avtalskund har du förtur och prioritet.

Kontakt:

Tel: +46 431 44 59 50
Epost: support@intersystem.se

 

Support för Tysktalande hanteras av vår samarbetspartner Anlagenbau Habeck GmbH & Co. KG

Tel: +49 5473 95768915

 


 Reservdelar

intersystem support kontakt

Snabb respons med reservdelar från eget lager.
Se vår produktkatalog för reservdelar och komponenter

Kontakt:

Tel: +46 431 44 59 50
Epost: spareparts@intersystem.se

 


Serviceavtal

intersystem support kontakt

Vårt program för löpande service och underhåll, trimning av utrustning eller ombyggnad och teknikuppgradering.

Läs mer om våra serviceavtal

Kontakt:

Håkan Persson
Tel: +46 431 44 91 21
Epost: hakan.persson@intersystem.se


Utbildning

intersystem support kontakt

Avtal för löpande utbildning av operatörer, underhållsavdelning, elektriker och programmerare.

Kontakt:

Håkan Persson
Tel: +46 431 44 91 21
Epost: hakan.persson@intersystem.se


Ombyggnation

Ombyggnation för att åstadkomma högre kapacitet eller ökad tillgänglighet. Uppkoppling via VPN för att möjliggöra support och programanpassningar på distans eller byte av enskilda komponenter/lösningar till senaste utförandet. Genom ombyggnation/uppgradering kan befintlig maskinpark anpassas för att klara framtida krav.

Kontakt:

Håkan Persson
Tel: +46 431 44 91 21
Epost: hakan.persson@intersystem.se