Serviceavtal

Vårt program för löpande service och underhåll, trimning av utrustning eller ombyggnad och teknikuppgradering.

InterService Basic

Löpande service och underhåll. Förebyggande underhåll med tonvikt på säkerhet. Kontinuerliga kontroller av alla funktioner i anläggningen av servicetekniker från Intersystem.

InterService Optimering

Trimning av nuvarande utrustning. Tilläggsavtal till InterService Basic. Optimera kapaciteten och öka tillgängligheten. Omfattande funktionskontroll med sevicetekniker och ingenjörsresurs.

InterService Uppgradering

Ombyggnader och ny teknik.. Ökad produktivitet och lönsamhet. Kontinuerlig uppgradering av befintliga system.

 

Support/Service:

Svenska

Engelska

Tyska

Ryska