Utbyggnad av kontorslokaler

InterSystem fortsätter växa. Efter nyanställningar är kontor en bristvara, så nu bygger vi fler samt en ny möteslokal.