Utbyggnad av produktionslokaler #2

Nu är tillbyggnaden klar och vi står redo för större utmaningar
Med våra 570 nya kvadratmeter ser vi fram emot hösten, som redan innehåller några intressanta projekt, varav ett par redan är under uppbyggnad i produktionen.