Utbyggnad av produktionslokaler

Ökad efterfrågan på våra palleteringssystem leder till utbyggnad av våra produktionslokaler. Med vår nya del har vi expanderat produktionsytan med ca 570 kvadratmeter och står redo för ännu större utmaningar.

Nu är fastighetsdelen av utbyggnaden klar, återstår att flytta klart internt. Helt färdiga beräknar vi vara i månadsskiftet juni/juli.