Utbyggnad parkering

InterSystem fortsätter växa och nu behöver vi bygga ut vår parkering på framsidan. Tidigare hade vi plats för 15 bilar, efter ombyggnad ska vi få in 70.