Ytterligare pallastare till Tyskland

Via InterSystems partner S+W Fördertechnik GmbH har InterSystem sålt ytterligare anläggningar för palletering i Tyskland. Det handlar om 2 pallastare till kunden Pilzland samt 1 maskin till PrimaVera Naturkorn GmbH.

Maskinerna till Pilzland är av typen ComPact 128L-Max och hanterar wellåda och plastback med svamp. Lådorna har flikar som ska staplas i varandra för bättre stabilitet på pall. Pallastarna kommer installeras vid två separata anläggningar, en sydväst om Bremen och en norr om Berlin.

Pallastaren till PrimaVera är en ComPact 128L-Multi för palletering av två produktionslinjer samtidigt. PrimaVera har specialiserat sig på ekologiska produkter och producerar bland annat flingor, müsli och crunchy, främst för den tyska marknaden.

Samtliga maskiner ska levereras under hösten.